כשרות

אנו שמחים לבשר כי מוצרי משק צוריאל יישאו מעתה את
הכשרות המהודרת של בד”צ איגוד הרבנים בראשות הרב וסטהיים.
מוצרי משק צוריאל הנושאים כיתוב “מהדרין הרב וסטהים” יוצרו בכשרות בד”צ איגוד הרבנים בראשות הרב ווסטהיים והרבנות המקומית מהדרין בלבד.
מוצרים שאינם נושאים כיתוב זה יוצרו תחת השגחת מהדרין של בד”צ אגודת ישראל