מתחם התחנה 4.4 • גלריה

צילום: איתן וולקוביץ 052-3298894