yb

“יחד בגליל” הוא בית מיוחד לאנשים מיוחדים – אנשים, בגילאי 21 ומעלה, הלוקים בפיגור שכלי (בדרגות בינוניות וקשות) בשילוב נכויות נוספות. המרכז הוקם בקיבוץ מחניים ב 1983, ומשרת 21 בוגרים, מכל המגזרים, המשולבים בקהילה הרגילה בתעסוקה, למעלה ממחציתם גם משולבים במגורים במקום.

העמותה נמנית בין העמותות המעטות שעמדו בקריטריונים הציבוריים המחמירים של הוועדה הציבורית של דירוג “מידות” לאפקטיביות ולשקיפות, בראשותו של שופט ביה”מ העליון (בדימוס) מר מאיר שמגר. העמותה מוכרת ע”י משרד הרווחה, המממן כ 70% מפעילותה. מכיוון שאוכלוסיית ‘יחד’ מתאפיינת ברמת עצמאות נמוכה, נזקקים הבוגרים לליווי, חונכות והדרכה מקצועית מוגברים. (בממוצע- עובד על כל 2.5 מטופלים, לעומת עובד על כל 8 מטופלים לפי תקן משרד הרווחה!) בכדי לקיים רמת חיים נאותה, טיפולים פרא רפואיים ולצורך קיום תכניות תעסוקה מתאימות העמותה זקוקים לתמיכת קרנות, ארגונים ואנשים פרטיים בעלי לב רחב.

ב”יחד בגליל” שתי מסגרות עיקריות:

מרכז יום המתמקד במיומנויות האישיות והחברתיות בתחום התעסוקה, במטרה לקיים מסגרת יצרנית, שתניב תועלת חומרית בשילוב הנאה וסיפוק לבוגרים. מערך מגורים בקהילה – בית מיוחד המעניק חוויה של השתייכות משפחתית – אינטימית לכל דייר, בדגש על פיתוח החיים הרגשיים והחברתיים.

תעסוקה יצרנית ומאתגרת השילוב בעולם התעסוקה מהווה מרכיב משמעותי ביכולתם לממש את עצמם. אנו מאמינים כי במתן תנאים הולמים יכולים גם אנשינו, על אף נכותם הקשה, להיות שותפים בפרנסת עצמם, ולו גם באופן חלקי.

העמותה מקיימת מספר מרכזי תעסוקה בשאיפה להעניק הזדמנות וכלים לכל אחד ואחת למצות את היכולות האישיות: ייצור נייר ממוחזר ומוצרי נוי, חממה יצרנית, אחזקת פינת חי וייצור משטחי עץ לתעשייה

לאתר האינטרנט של עמותת יחד בגליל »